Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Dirt Is Good?

 

Rydyn ni wedi ateb rhai cwestiynau cyffredin am Dirt is Good isod, ond cysylltwch â ni os nad ydyn ni wedi ateb eich cwestiwn chi.

Rhaglen yw Dirt is Good sy’n gallu cael ei redeg gan athrawon neu arweinwyr ieuenctid gyda grwpiau o bobl ifanc. Mae’n galluogi’r bobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy’n bwysig iddyn nhw.

Gall athrawon gofrestru am y rhaglen Dirt Is Good trwy ddarparu manylion cyswllt a chod post eich ysgol, a chreu cyfrinair. Yna byddwch yn gallu mewngofnodi i gael mynediad i lawlyfr Dirt Is Good, gweithgareddau i’w cynnal gyda’ch grwpiau Dirt Is Good a mwy.

Y grŵp delfrydol fyddai 8-10 o fyfyrwyr, ond mae’r rhaglen wedi’i dylunio i fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio gyda grwpiau llai neu fwy. Os ydych chi'n gweithio gyda niferoedd mwy o fyfyrwyr, ystyriwch eu rhannu'n grwpiau lluosog.  Mae grwpiau llai yn helpu myfyrwyr i fwrw iddi a gweld bod gan bawb rôl i'w chwarae.

Mae Dirt Is Good yn broses sy’n cefnogi pobl ifanc i ddewis eu prosiectau a’u pynciau eu hunain i fynd i’r afael â’r problemau cymdeithasol ac amgylcheddol sydd o ddiddordeb iddyn nhw.

Na, gall eich taith Dirt Is Good ddechrau unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn, ond byddem yn awgrymu eich bod yn cofrestru cyn Gwyliau’r Nadolig i sicrhau bod gennych ddigon o amser i gwblhau cylchred y rhaglen o fewn blwyddyn academaidd ac elwa o'r digwyddiadau byw. 

Gall pobl ifanc o unrhyw oedran gwblhau’r rhaglen, ond mae’r adnoddau ategol wedi’u cynllunio ar gyfer oedrannau 7-11 ac 11-14.

Mae Newidwyr Dirt Is Good yn gwneud daioni gyda'i gilydd. Mae'n rôl y maen nhw'n tyfu iddi. Maen nhw'n gwella gyda phob gweithgaredd Dirt Is Good maen nhw'n ei wneud.

 

Mae Newidwyr Dirt Is Good yn unedig mewn trugaredd; maen nhw’n bwrw iddi; maen nhw’n adnabod eu rôl; maen nhw ar daith.

Mae Y Ffordd Dirt Is Good yn ffordd newydd o egnïo Newidwyr ifanc. Mae'n hyrwyddo gwerthoedd tosturiol ac yn eu gwneud yn weladwy. Ei nod yw normaleiddio gweithredu ar y cyd a dangos bod gan bawb rôl i’w chwarae wrth greu byd gwell. Mae Y Ffordd Dirt Is Good wedi’i seilio ar bedair egwyddor allweddol ac wedi’i dylunio gan ddefnyddio mewnwelediadau o’r ymchwil ddiweddaraf i beth sy’n ysgogi pobl ifanc i weithredu.

Pedair egwyddor Dirt Is Good yw ein bod ni’n Unedig mewn Trugaredd, mae gan Bawb Rôl i'w Chwarae, y gallwn ni Fwrw Iddi a’n bod ni i gyd Ar Daith. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Egwyddorion Dirt Is Good yma

 

Mae Y Ffordd Dirt Is Good yn ganlyniad partneriaeth rhwng yr elusen Global Action Plan UK ac Unilever. Yn y DU Y Ffordd Dirt Is Good yw sylfaen y rhaglen ysgolion Dirt Is Good sy'n cael ei chyflenwi gan Future Foundations.

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant DPP o bell/ar-lein i athrawon yn y DU sy’n cofrestru am y rhaglen. Yn y dyfodol bydd gennyn ni weminarau a hyfforddiant ar-lein arall i athrawon ar y wefan hon - cadwch lygad allan!

Byddwn yn cynnal sesiynau Holi ac Ateb byw bob yn ail wythnos rhwng 8fed Medi a 10fed Tachwedd a Sesiynau Galw Heibio wythnosol Zoom gyda thîm Future Foundations. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

cysylltwch â ni

 

Cysylltwch â ni os nad yw eich cwestiwn wedi'i ateb uchod, mae croeso i chi gysylltu â ni, a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted ag y gallwn.

Enw
Cyfeiriad e-bost
Ysgol neu Sefydliad
Gwlad
Dewiswch eich gwlad yma
United Kingdom
Thailand
Chile
Afghanistan
Åland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Democratic Republic of the Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Democratic People's Republic of Korea
Republic of Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Federated States of Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
State of Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Réunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan, Province of China
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United States of America
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Manylion yr Ymholiad
Cwblhewch y meysydd a nodir