• Dirt Is Good

    Rhaglen ysgolion sy’n galluogi pobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy’n bwysig iddyn nhw.

    COFRESTRWCH NAWR

Rydyn ni ar genhadaeth i egnïo Newidwyr y Byd.

Bydd y Dirt Is Good Project yn helpu 10 miliwn o bobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol dros fyd gwell.

Ymunwch â ni i ryddhau potensial plant i wneud daioni! 

Mae'r Rhaglen Ysgolion Dirt Is Good yn galluogi pobl ifanc i weithredu ar yr achosion amgylcheddol a chymdeithasol sy'n bwysig iddyn nhw. Mae’r Rhaglen wedi’i hadeiladu ar bedair egwyddor allweddol ac mae llawlyfr wedi'i ddylunio gan ddefnyddio mewnwelediadau o'r ymchwil ddiweddaraf i beth sy'n ysgogi pobl ifanc i weithredu.

Bottom
Amndanon ni

Dirt Is Good Principles

 

 

 

Top

Ydyn ni'n byw mewn byd hunanol? Sut ydych chi'n gweld y bobl o'ch cwmpas?

 

 

 

Centered
Bottom
Dewch i weld beth mae ysgolion led led y byd yn ei wneud.
Bottom

Unedig mewn Trugaredd

Mae gwerthoedd tosturiol fel gofalu am eraill, gwir gyfeillgarwch, cydweithrediad a charedigrwydd yn allweddol i'r Prosiect Dirt Is Good. Bydd yn helpu eich ysgol i feithrin a normaleiddio tosturi trwy brosiect byd go iawn a arweinir gan fyfyrwyr