สิ่งที่ดี

ทั่วโลก

ใช้ปุ่ม ลูกโลก และช่องค้นหาเพื่อค้นหาเรื่องราวจากโรงเรียนทั่วโลก

ประเทศไทย

ใช้ปุ่ม แผนที่ และช่องค้นหาเพื่อค้นหาเรื่องราวจากโรงเรียนในประเทศของคุณ

[SCHOOL NAME]

ใช้แท็กและช่องค้นหาเพื่อค้นหาเรื่องราวและข้อมูลอัปเดตอื่นๆ จากโรงเรียนของคุณ

[THEME]

ใช้แท็กและช่องค้นหาเพื่อค้นหาเรื่องราวอื่นๆ ในธีมนี้จากทั่วโลก

ค้นหาสิ่งที่ดีโดยการสำรวจโลก! กรองสิ่งที่ดีผ่านปุ่มที่นี่หรือ

ค้นหาสิ่งที่ดีตามธีมโดยคลิกที่ธีมใดธีมหนึ่งด้านล่าง:

ทั่วโลก
ประเทศไทย
ธีม
ทีม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ภูมิอากาศ
LBGT+
กลางแจ้ง
การกุศล
การลงมือทำของชุมชน
ขยะ
ความยุติธรรม
ความเป็นอยู่ที่ดี
พลังงาน
รอง
สังคม
สิ่งแวดล้อม
หลัก
428
นักศึกษาไทย
10
ทีมไทย
10
โครงการไทย
24,000
คนทั่วไทย
21,722
นักศึกษาทั่วโลก
665
ทีมระดับโลก
669
โครงการระดับโลก
7,980,849
ผู้คนไปถึงทั่วโลก
เปลี่ยน-O-Meter

มาตรวัดการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบโดยรวมที่นักเรียนมีทั่วโลกขณะเข้าร่วม Dirt Is Good

16
โครงการ SDG ของสหประชาชาติ

นักเรียนดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แตกต่างกัน

กำจัดความยากจนและสร้างโลกที่ทุกคนสามารถที่จะได้มาซึ่งความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

Provide an inclusive and quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน

สร้างการเข้าถึงสำหรับพลังงานที่สะอาดและหาซื้อได้สำหรับทุกคน

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมวัฒนธรรม

ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน หยุดการเสื่อมโทรมของดินและหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

Ensure that the institutions who govern peace and justice are reliable and work to unite us.

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูทั้งหมด

อยากรู้หรือไม่ว่าทำไมพวกเราจึงทำสิ่งนี้

 Dirt Is Good จะช่วยให้เยาวชนรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทและเราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาจะออกเดินทางและกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต

ช่วยให้เยาวชนรู้สึกว่าไม่ได้มีแต่เพียงพวกเขาเท่านั้นที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและต้องการที่จะออกมาลงมือทำอะไรบางอย่าง
Everyone had a role to play

ทุกคนมีบทบาท

 

 

 

สร้างความมั่นใจให้เยาวชนสามารถที่จะหาบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

Dirt Is Good Splodge Logo

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

 

 

 

สร้างความตระหนักว่าการกระทำดังกว่าคำพูดและการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่สนุก

Walker Icon
สร้างการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมอไป อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดบ้าง และการสะท้อนคิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆ กับการกระทำ