หลักการ Dirt Is Good

 โครงการโรงเรียน Dirt Is Good ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มนักเรียนในขั้นตอนสำคัญที่ 2 และ 3 โดยตั้งอยู่บนหลักการ 4 ประการที่ถูกนำมารวมไว้ด้วยกันเพื่อสร้างแนวทาง Dirt Is Good หลักการเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ผ่านทางคู่มือและในทุกๆ กิจกรรม 

 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความเห็นอกเห็นใจ

ช่วยให้เยาวชนรู้สึกว่าไม่ได้มีแต่เพียงพวกเขาเท่านั้นที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและต้องการที่จะออกมาลงมือทำอะไรบางอย่าง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความเห็นอกเห็นใจ
Top

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

สร้างความตระหนักว่าการกระทำดังกว่าคำพูดและการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่สนุก

 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
Top

ทุกคนมีบทบาท

สร้างความมั่นใจให้เยาวชนสามารถที่จะหาบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ทุกคนมีบทบาท
Top

กำลังเดินทาง

สร้างการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมอไป อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดบ้าง และการสะท้อนคิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆ กับการกระทำ

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
Top

เยาวชนจะมีความสุขเมื่อได้ลงมือทำอะไรบางอย่างในทางบวก การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนั้นจะทำให้พวกเขารู้สึกสนุกและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความมีน้ำใจและความเห็นใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน Dirt Is Good จะช่วยให้เยาวชนรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทที่ต้องทำเราทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาจะออกเดินทางและกลายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต

a hand holding a person and a plant

หลักการของ Dirt is Good ผสานเข้าด้วยกันอย่างไร

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์กำลังอยู่ ในระหว่างการเดินทาง ซึ่งพวกเขาจะได้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำโครงการและกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก การกระทำเหล่านี้ (และการสะท้อนคิด) จะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ และจะส่งผลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

progressing through periods of action and reflection to become more impactful

ระยะที่ 1 

ผู้ฝึกสอนคือให้แนวทางในการลงมือปฏิบัติและการสะท้อนคิดอย่างใกล้ชิด

 

ระยะที่ 2

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติและการสะท้อนคิดต่างๆ ของพวกเขาเองได้มากขึ้น 

 

ระยะที่ 3

ผู้ฝึกสอนสามารถที่จะก้าวถอยหลังออกไปเพื่อให้ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่และกลายมาเป็นผู้นำ 

 

ระยะที่ 4

ถึงเวลาที่ต้องบินออกจากรัง

ในขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านระยะต่างๆ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่าพวกเขา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความเห็นอกเห็นใจ และยิ่งรู้สึกเพิ่มมากขึ้นว่า ทุกคนมีบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของพวกเขาเอง